Model de Shelling

Video Shelling from UBICS on Vimeo.

QUIZ QUIZ

Aquest es un model molt simplificat que permet explicar la formació de nuclis segregats en poblacions on coexisteixen dues cultures o ètnies diferents.

Tot i la senzillesa del model, s'ha pogut aplicar en situacions reals, donants bons resultats a l'hora de predir per exemple l'estructura urbana de les ciutats índies on hi conviuen jueus i àrabs. Aquí pots veure un article relacionat en anglès.

El funcionament és el següent:

Tenim una graella quadrada que representa les cases de la ciutat. Les cases poden estar o bé buides (en blanc) o bé ocupades per 1 sola persona. La proporció d'habitants de cada ètnia (blau o groc) pot seleccionar-se amb la barra "Balanç". En cada casa es considera el veïnat com les vuit cases que l'envolten. Un resident està content si al menys un cert nombre dels seus veïns pertanyen a la seva ètnia. Aquesta proporció representa la seva intol·lerància a la diversitat. Per exemple, amb una intol·lerància de 0.75, necessitarà que al menys 6 dels 8 veïns (el 75%) siguin iguals a ell per estar content. Inicialment es reparteixen tots de manera aleatòria. Si un habitant es troba insatisfet, perquè té massa veïns diferents a ell, es mourà a una casa buida a l'atzar. Amb la barra "Interval" pots controlar el temps que transcorre entre dues mudances consecutives.

Hi ha un altre detall que s'ha de tenir en compte. Si et fixes, els costats de la ciutat estan connectats, el habitants de la filera de dalt es consideren veïns dels de baix de tot. El mateix passa amb dreta i esquerra. D'això se'n diu "condicions de contorn periòdiques", i provoca l'efecte visual de que els patrons dibuixats pels ghettos continuen a l'altra banda del quadrat. Això d'entrada no és gens realista, però la nostra simulació és més petita que una ciutat real i per tant les fronteres tenen massa impacte sobre la dinàmica del model. Imposar aquestes condicions és una bona manera de corregir el problema.

Pots jugar amb els diferents paràmetres i intentar esbrinar en quines situacions es pot arribar a l'estat d'equilibri amb tots els habitants contents, i per tant quiets. A partir de quin percentatge d' intol·lerància es formen "ghettos" separats? Si la intol·lerància és total (igual a 1, és a dir tots els meus veïns han de compartir ètnia amb mi), quina proporció de cases buides cal per tenir els habitants satifets? Què passa quan canviem el balanç de grocs i blaus?

CASOS INTERESSANTS:
Prova els següents ajustos per veure algunes de les situacions més curioses:

Irene Ferri | Sara Teller | Tots el drets reservats | UBICS 2019