people

Pérez González, Jordi #External_members

research img

Position Investigador programa Juan de la Cierva

ResearcherID AAB-4733-2019 

ORCID 0000-0001-5039-3883

Investigador Juan de la Cierva-Formación (2019. REF: FJC2019-040688-I)

Departament: Història i Història de l'Art a la UdG (Universitat de Girona)

Tutor d'investigació: Professor de recerca ICREA Toni Ñaco del Hoyo 

Més info a : 

https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2004502


Bayesian analysis and free market trade within the Roman Empire.

Rubio-Campillo, X., Coto-Sarmiento, M., Pérez-Gonzalez, J., Remesal Rodríguez, J. (

ANTIQUITY, 91(359), pp. 1241-1252. (2017)


Purpurarii et vestiarii. El comercio de púrpuras y vestidos en Roma

Pérez González, J.

STUDIA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA 22(2): 149–194 (2017)


La venta de perlas en la ciudad de Roma durante el Alto Imperio

Pérez González, J.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE II, HISTORIA ANTIGUA. 27, 267-282. (2014)