people

Ibañes Miguez, Marta #PDI

research img

Position Professora Agregada, University of Barcelona, Condensed Matter Physics (Dept. Física de la Matèria Condensada)

ResearcherID A-7657-2008

ORCID 0000-0002-7913-7936

Professora Agregada, University of Barcelona, Condensed Matter Physics (Dept. Física de la Matèria Condensada)

En els darrers casi 20 anys, la recerca de la Dra. Marta Ibañes s’ha centrat en la modelització computacional de processos de trencament de simetria i formació de patrons en organismes multicel·lulars, en animals i plantes. Com a membre o a través de la col·laboració amb diferents laboratoris de recerca en biologia del desenvolupament, ha contribuït a caracteritzar mecanismes que permeten a les cèl·lules esdevenir diferents les unes de les altres de manera organitzada en l’espai i el temps. 


Ligand-dependent Notch signaling strength orchestrates lateral induction and lateral inhibition in the developing inner ear.

Petrovic J, Formosa-Jordan P, Luna-Escalante JC, Abelló G, Ibañes M, Neves J, Giraldez F.

Development. 2014 Jun;141(11):2313-24. (2014)


Regulation of plant stem cell quiescence by a brassinosteroid signaling module.

Vilarrasa-Blasi J, González-García MP, Frigola D, Fàbregas N, Alexiou KG, López-Bigas N, Rivas S, Jauneau A, Lohmann JU, Benfey PN, Ibañes M, Caño-Delgado AI.

Dev Cell. 2014 Jul 14;30(1):36-47. (2014)