people

Rosell Tarragó, Gemma #PhD_candidate

research img

Position FPU researcher. Personal investigador en formació Universitat de Barcelona (UB) Departament de la Mat�ria Condensada

ResearcherID

ORCID

FPU researcher. Personal investigador en formació Universitat de Barcelona (UB) Departament de la Matèria Condensada