people

Van der Kolk, Jasper #PhD_candidate

research img

Position PhD Student

ResearcherID

ORCID

Investigador predoctoral en formació

Departament de Física de la Matèria Condensada

Fac. de Física I Química, Fac. de Física I Química Edifici Vell
Carrer de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona