people

Rodriguez Gallo, Carolina #PhD_candidate

research img

Position PhD Student

ResearcherID

ORCID

Facultat de Física

Unitat orgànica

Departament de Física de la Matèria Condensada

Unitat organitzativa

Fac. de Física I Química, Fac. de Física I Química Edifici Vell
Carrer de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona