news

4 Beques UBICS

news image

ubics grants 2017/07/19

Beca UBICS, dedicació 15 hores, període gener-juny 2018, dotació econòmica mensual (import brut) 324,80 € per la col·laboració a través dels Màsters següents el curs 2017-2018:

  • Màster de modelització Computacional atomística i multiescala en física, química i bioquímica
  • Màster de Fonaments de la ciència de dades
  • Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge
  • Màster Interuniversitari en Intel·ligència Artificial (UB, UPC, URV)

UBICS Scholarship, dedication 15 hours, period January-June 2018, monthly financial grant (gross amount) € 324.80 for collaboration through the following Masters in the 2017-2018 course:

  • Master's degree in atomistic and multiscale computational modelling in physics, chemistry and biochemistry
  • Master's degree in Fundamental Principles of Data Science
  • Master's degree in Cognitive Science and Language
  • Interuniversity Master's degree in Artificial Intelligence (UB, UPC, URV)

 

Bases provisonals pendents de publicació / Provisional bases pending publication