news

El Centre de Llenguatge i Computació, guardonat a la competició NEGES 2019

news image

UB test 2019/06/21

La negació és un fenomen lingüístic complex de creixent interès en la lingüística computacional. La detecció i el tractament de la negació és rellevant en una àmplia gamma d’aplicacions, com l’extracció d’informació, la traducció automàtica o l’anàlisi de sentiments. El certamen NEGES, dins del fòrum d’avaluació IberLEF del Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Processament del Llenguatge Natural (SEPLN 2019), té com a objectiu ser un espai de trobada per a tota la comunitat científica que estudia aquest fenomen en la llengua espanyola.

Membres del Centre de Llenguatge i Computació (CLiC) de la UB, dirigit per la professora M. Antònia Martí (membre també del UBICS), han guanyat la competició NEGES 2019 en l’apartat d’identificació de claus de negació, que té com a objectiu avançar en la identificació de marcadors de negació d’una manera automàtica. Per això, els participants han desenvolupat un sistema capaç de detectar totes les claus de negació presents en un document. Els diferents sistemes s’han provat amb el corpus SFU ReviewSP-NEG.

+ info: https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/06/016.html