news

1 Beca UBICS: Fi termini 21/11/18

news image

ubics grants 2018/10/30

Beca UBICS, dedicació 10 hores, període febrer-dessembre 2019, dotació econòmica mensual (import brut) 246,80 €.

La beca va dirigida a aquells estudiants de grau o de màster de qualsevol de les branques d'ensenyament de Ciències, Ciències de la Salut o Enginyeria de la UB que tinguin un coneixement bàsic de Java i que tinguin ganes de desenvolupar diferents simulacions o animacions relacionades amb els sistemes complexos fent servir Javascript.

Convocatòria i Sol·licitud

UBICS Scholarship, dedication 10 hours, period February-December 2019, monthly financial grant (gross amount) € 246,80 €

This scholarship is addressed to students that are doing their degree or master degree in fields such as Science, Health Science or Engineering at the University of Barcelona and they have some knowledge in Java. The purpose of this scholarship is to develop some simulations and animations related with complex systems using Javascript.

Call i Application