news

4 Beques UBICS: Fi termini 21/11/18

news image

ubics grants 2018/10/26

· 2 Beques UBICS, dedicació 15 hores, període febrer-juliol 2019, dotació econòmica mensual (import brut) 370,20 €.

· 2 Beques UBICS, dedicació 25 hores, període febrer-juliol 2019, dotació econòmica mensual (import brut) 617,00 €.

Per estudiants dels següents Màsters curs 2018-19:

  • Màster de modelització Computacional atomística i multiescala en física, química i bioquímica
  • Màster de Fonaments de la ciència de dades
  • Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge
  • Màster Interuniversitari en Intel·ligència Artificial (UB, UPC, URV)

Convocatòria i Sol·licitud

· 2 UBICS Scholarships, dedication 15 hours, period February-July 2019, monthly financial grant (gross amount) € 370.20.

· 2 UBICS Scholarships, dedication 25 hours, period February-July 2019, monthly financial grant (gross amount) € 617.00.

For collaboration through the following Masters in the 2018-2019 course:

  • Master's degree in atomistic and multiscale computational modelling in physics, chemistry and biochemistry
  • Master's degree in Fundamental Principles of Data Science
  • Master's degree in Cognitive Science and Language
  • Interuniversity Master's degree in Artificial Intelligence (UB, UPC, URV)

Call i Application