news

Oferta de feina

news image

albert grants 2023/02/28

OFERTA FEINA
Tècnic de suport al @UB_ICS

Programa “Investigo-SEPE”
Durada 1 any
Accés al tràmit de sol·licitud: https://bit.ly/3INWLse

Descripció del lloc: http://ubics.ub.edu/eotools_files/files/T0036488.pdf

REQUISITS DE TITULACIÓ

Formació professional de grau superior (FP2), cicle formatiu de grau mitjà o titulació superior.

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A DESENVOLUPAR 

-Col·laborar en el disseny, el desenvolupament, la redacció, l’edició i la publicació de continguts en els webs de recerca.

-Introduir i actualitzar informació en bases de dades i en les diferents aplicacions informàtiques corporatives dels grups de recerca.

-Elaborar informes, criteris d’actuació i propostes de millora del seu àmbit.

-Donar suport tècnic als grups de recerca en el desenvolupament i implementació dels seus plans de gestió de dades