news

Llibre "Finlàndia. Una apologia de l'educació pública al nostre país."

news image

UBICS products 2022/03/01

El membre del CEIPAC i de l'UBICS, el Dr. Manel Garcia, ha publicat recentement el llibre  "Finlàndia. Una apologia de l'educació pública al nostre país." En el llibre entre altres coses, es qüestionen mantres com el èxit del model finlandès, es critica la carència de formació dels docents i es reflexiona sobre els últims —de moment— canvis en el currículum escolar.

Pots saber més aquí: 

https://llegim.ara.cat/129_412fe0?utm_source=Redes-Sociales&utm_medium=whatsapp&utm_content=4272096

https://elpais.com/espana/catalunya/2022-02-17/manel-garcia-es-un-riesgo-que-el-trabajo-de-profesor-sea-vitalicio.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR19SM8yJG3J8Q7H7sLNdrBLql5ub4DEpevCASUGYTn9WQCRgygFlRVV4yQ#Echobox=1645121058