news

4 Beques UBICS

news picture

ubics grants 19/07/2017

Beca UBICS, dedicació 15 hores, període gener-juny 2018, dotació econòmica mensual (import brut) 324,80 € per la col·laboració a través dels Màsters següents el curs 2017-2018:

 • Màster de modelització Computacional atomística i multiescala en física, química i bioquímica
 • Màster de Fonaments de la ciència de dades
 • Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge
 • Màster Interuniversitari en Intel·ligència Artificial (UB, UPC, URV)

UBICS Scholarship, dedication 15 hours, period January-June 2018, monthly financial grant (gross amount) € 324.80 for collaboration through the following Masters in the 2017-2018 course:

 • Master's degree in atomistic and multiscale computational modelling in physics, chemistry and biochemistry
 • Master's degree in Fundamental Principles of Data Science
 • Master's degree in Cognitive Science and Language
 • Interuniversity Master's degree in Artificial Intelligence (UB, UPC, URV)

 

Bases provisonals pendents de publicació / Provisional bases pending publication

1 Beca UBICS

news picture

ubics grants 19/07/2017

Beca UBICS, dedicació 25 hores, període gener-juny 2018, dotació econòmica mensual (import brut) 541,30 € per la col·laboració a través dels Màsters següents el curs 2017-2018:

 • Màster de modelització Computacional atomística i multiescala en física, química i bioquímica
 • Màster de Fonaments de la ciència de dades
 • Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge
 • Màster Interuniversitari en Intel·ligència Artificial (UB, UPC, URV)

UBICS Scholarship, dedication 25 hours, period January-June 2018, monthly financial grant (gross amount) € 541.30 for collaboration through the following Masters in the 2017-2018 course:

 • Master's degree in atomistic and multiscale computational modelling in physics, chemistry and biochemistry
 • Master's degree in Fundamental Principles of Data Science
 • Master's degree in Cognitive Science and Language
 • Interuniversity Master's degree in Artificial Intelligence (UB, UPC, URV)

Bases provisonals pendents de publicació / Provisional bases pending publication

Ajuts SGR

news picture

ubics projects 29/05/2017

Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017-2019)